لو ویولن را بهتر یاد بگیریم(کتاب اول)

37,000 تومان

عنوان : لو ویولن را بهتر یاد بگیریم کتاب اول
نویسنده/نویسندگان :  غلامرضا معصومی
مترجم : –
نام انتشارات : مولف
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 64
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 6-003-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2550647