قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور

40,000 تومان

عنوان : قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 116
چاپ: دوم/1390
شمارگان: 3000 نسخه
شابم : 5-15-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1923152