قطعات آسان فولکلور برای پیانو

15,000 تومان

عنوان : قطعات آسان فولکلور برای پیانو
نویسنده/نویسندگان : مجید وطنیان
مترجم : –
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه:38
تاریخ چاپ: اول/1388
شمارگان: 1500 نسخه
شابم: 8-6-9014522-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1811754