فن نواختن پیانو

19,000 تومان

عنوان : فن نواختن پیانو
نویسنده/نویسندگان : گیورگی سندور
مترجم : بهزاد تاهباززاده
نام انتشارات : برتر اندیشه و هنر انقلاب اسلامی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 293
تاریخ چاپ: دوم/1393
شمارگان: 2500 نسخه
شابم: 1-2-9014514-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1581637