فنون دف نوازی جلد ۱

6,000 تومان

عنوان : فنون دف نوازی 1
نویسنده/نویسندگان : بهزاد مردانی
مترجم : –
نام انتشارات : مولف
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 54
تاریخ چاپ: سوم/1389
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 1-008-69850-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3584602

در انبار موجود نمی باشد