فرهنگ تخصصی موسیقی

15,000 تومان

عنوان : فرهنگ تخصصی موسیقی
نویسنده/نویسندگان : ابراهیم شاه میرانی
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 130
چاپ: اول/1384
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 1-30-8538-964
شماره کتابشناسی ملی: 8340610م

در انبار موجود نمی باشد