فرهنگنامه آکورد

70,000 تومان

عنوان : فرهنگنامه آکورد
نویسنده/نویسندگان : غلامرضا افشار
مترجم : –
نام انتشارات : انتشارات رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 470
چاپ: ششم/1394
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 9-48-5696-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8139233م