فرناندو سور

24,500 تومان

عنوان : تکنوازی گیتار کلاسیک فرناندو سور
نویسنده/نویسندگان : فرناندو سور
مترجم : امیر جاویدان
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 177
چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 9-34-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3540858