فرانچسکو تارگا

29,500 تومان

عنوان : تکنوازی گیتار کلاسیک فرانچسکو تارگا
نویسنده/نویسندگان : فرانچسکو تارگا
مترجم : امیر جاویدان
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 80
چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 4-39-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3840769