غوغای ستارگان

24,000 تومان

عنوان : غوغای ستارگان
نویسنده/نویسندگان : انوش جهانشاهی
مترجم : –
نام انتشارات : پیکان
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 56
تاریخ چاپ: سوم/1389
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 4-200-328-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 22520-80م