غوغای ستارگان تار و سه تار

24,000 تومان

عنوان : غوغای ستارگان (جلد دوم)
نویسنده/نویسندگان : انوش جهانشاهی
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر پیکان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 53
چاپ: هشتم/1393
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 8-145-328-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 802259م