عناصر موسیقی

140,000 تومان

عنوان : مفاهیم و کاربرد ها(عناصر موسیقی)
نویسنده/نویسندگان : رلف تیورک
مترجم : علیرضا سید احمدیان
نام انتشارات :ماهور
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 170
چاپ: چهارم/1397
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 0-07-802604-0-979