ضرب آوا

60,000 تومان

عنوان : ضرب آوا
نویسنده/نویسندگان : حمید قنبری
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 76
چاپ: اول 1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 0-81-802604-0-979