صد درس شیوه ی تنبور نوازی

55,000 تومان

عنوان : صد درس شیوه ی تنبور نوازی
نویسنده/نویسندگان : علی اکبر مرادی
مترجم : –
نام انتشارات : انتشارات موسیقی عارف
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 114
چاپ: چهارم/1394
شمارگان:-
شابم : 1-8510-04-964-978
شماره کتابشناسی ملی: –