صدای خود را آزاد کنید

24,000 تومان

عنوان : صدای خود را آزاد کنید
نویسنده/نویسندگان : راجر لاو
مترجم : سیروس نویدان
نام انتشارات : دنیای نو
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 278
چاپ: ششم/1395
شمارگان: 500 نسخه
شابک : 3-89-8263-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 8545938م