شیوه ی نوین سرایش موسیقی

60,000 تومان

عنوان : شیوه ی نوین سرایش موسیقی
نویسنده/نویسندگان :  سول بر کویتز،گابریل فونتریر،لئو کرفت
مترجم : فربد سراج،مهلا رحیمی نژاد،فرنود سراج
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 360
چاپ: چهارم/1396
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 2-18-5369-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 30947450