شیوه ی اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ

19,000 تومان

عنوان : شیوه ی اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ در ساز پیانو
نویسنده/نویسندگان : مصطفی کمال پورتراب
مترجم : –
نام انتشارات : سوره مهر
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 112
تاریخ چاپ: یکم/1394
شمارگان: 2500 نسخه
شابک : 7-0134-03-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 26114691

در انبار موجود نمی باشد