شیوه نوین ارگ نوازی جلد ۶

20,000 تومان

عنوان : شیوه ی نوین ارگ نوازی(خودآموز ارگ الکترونیک) جلد6
نویسنده/نویسندگان : اکسل بنتین
مترجم : انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 121
تاریخ چاپ: چاپ چهارم/1392
شمارگان: 500 نسخه
شابک کتاب : 7-06-6341-964-978
شابم: 6-48-802603-0-979
سایر توضیحات : قطعات نواختنی،آرانژمان،هارمنی،ارگ نوازی در گروه،بداهه نوازی