شیوه نوین ارگ نوازی جلد ۵

18,000 تومان

عنوان : شیوه ی نوین ارگ نوازی(خودآموز ارگ الکترونیک) جلد5
نویسنده/نویسندگان : اکسل بنتین
مترجم : انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 88
تاریخ چاپ: چاپ چهارم/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابک کتاب : 0-05-6341-964-978
شابم: 9-47-802603-0-979
سایر توضیحات : مکتب ارگ،برای آشنایی سیستماتیک با فن ارگ نوازی،مناسب برای استفاده شخصی(خودآموز) و تدریس در کلاس،قابل اجرا بروی تمام مدل های دستی،با همراهی کننده اتوماتیک و دستگاه ریتم