شیوه دف نوازی

85,000 تومان

عنوان : آموزش دف نوازی
نویسنده/نویسندگان : عماد توحیدی
مترجم : –
نام انتشارات : فرزانه
تعداد جلد :-
تعداد صفحه: 168
چاپ: اول 1371
شمارگان: 98000 نسخه

شابک:9-63-7239-964-978