شوپن ( امپرمپتوها و بالاد ها)

18,000 تومان

عنوان : امپرمپتوها و بالادها
نویسنده/نویسندگان : فردریک شوپن
مترجم : انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 94
تاریخ چاپ: سوم/1392
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 2-04-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 21384-84م

در انبار موجود نمی باشد