شوپن(والس ها و مازورکاها)

50,000 تومان

عنوان : والس ها و مازورکاها
نویسنده/نویسندگان : فردریک فرانسوا شوپن
مترجم : نشر نای و نی
نام انتشارات : نای و نی
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 136
تاریخ چاپ: اول/1390
شمارگان: 1500 نسخه
شابم : 4-17-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2319796
سایر توضیحات : به همراه لوح فشرده(CD)