شوپن(نوکتورنها)

30,000 تومان

عنوان : شوپن نکتورنها
نویسنده/نویسندگان : فردریک فرانسوا شوپن
مترجم : محمد رضا گرگین زاده
نام انتشارات : سرود
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 108
تاریخ چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 1-60-802602-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 15102-77م
سایر توضیحات : به همراه لوح فشرده(CD)