شناخت موسیقی و توسعه سیستم های کوک موسیقی

15,000 تومان

عنوان : شناخت موسیقی و توسعه سیستم های کوک موسیقی
نویسنده/نویسندگان : پیام تقی زادگان کلانتری
مترجم : –
نام انتشارات : نشر اسلیم رویان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 160
چاپ: اول/1396
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 6-0-98289-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 5020952