شناخت موسیقی مردم پسند

35,000 تومان

عنوان : شناخت موسیقی مردم پسند
نویسنده/نویسندگان : روی شوکر
مترجم : محسن الهامیان
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 349
چاپ: اول/1384
شمارگان: 2200 نسخه
شابک : 9-67-6409-964
شماره کتابشناسی ملی: 8325591م

در انبار موجود نمی باشد