شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی

60,000 تومان

عنوان : شناخت دستگاه های موسیقی ایرانی
نویسنده/نویسندگان : محمدرضا فیاض
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 159
چاپ: اول/1391
شمارگان: –
شابم : –
شماره کتابشناسی ملی: –