سی قطعه چهارمضراب برای سنتور

48,000 تومان

عنوان : سی قطعه چهارمضراب برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : فرامرز پایور
مترجم : –
نام انتشارات : موسسه ی فرهنگی هنری ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 109
چاپ: هشتم/1396
شمارگان: 3300 نسخه
شابم : 0-49-802604-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 789/74