سیم گیتار کلاسیک Savarez 520R

310,000 تومان

نام محصول:سیم گیتار کلاسیک Savarez 520R

سایز:High

سایز تک ک سیم ها:1: 0.028 ، سیم 2: 0.032 ، سیم 3: 0.040 ، سیم 4: 0.030 ، سیم 5: 0.034 ، سیم 6: 0.42

ساخت:فرانسه