سیم گیتار کلاسیک Savarez 510 AJ

270,000 تومان

نام محصول:سیم گیتار کلاسیک Savarez 510 AJ

سایز: High

سایز تک تک سیم ها: سیم 1: 0.064 ، سیم 2: 0.071 ، سیم 3: 0.086 ، سیم 4: 0.076 ، سیم 5: 0.090 ، سیم 6: 1.12

ساخت: فرانسه