سیم گیتار کلاسیک Daddario EJ45

190,000 تومان

نام محصول:سیم گیتار کلاسیک Daddario EJ45

سایز:Normal Tension

سایز تک تک سیم ها:سیم اول 0/28-سیم دوم 0/32-سیم سوم 0/40-سیم چهارم 0/29-سیم پنجم 0/35-سیم ششم 0/43

ساخت:آمریکا