سیم سه تار وحدتی

18,000 تومان

نام:سیم یه تار وحدتی

سایز سیم ها:0/18-0/20-0/40