سوزوکی (کتاب اول)

30,000 تومان

عنوان : آموزش متد سوزوکی برای ویولن (کتاب اول) (شامل جلدهای 1 و 2 و 3)
نویسنده/نویسندگان : شی نی چی سوزوکی
مترجم :واحد آموزش و پژوهش موسیقی انتشارات چنگ
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :3
تعداد صفحه: 65
چاپ: چهاردهم/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 3-23-802603-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 2382024