سلفژ مونوفونیک

20,000 تومان

عنوان : سلفژ مونوفونیک
نویسنده/نویسندگان :  لادوخین – دراگومیروف
مترجم : مجید یونسی
نام انتشارات : هم آواز
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 68
چاپ: اول/1395
شمارگان: 550 نسخه
شابک : 3-15-802608-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3454305

در انبار موجود نمی باشد