سلفژ به همراه تصویر (جلد اول)

25,000 تومان

عنوان : سلفژ به همراه تصویر (جلد اول)
نویسنده/نویسندگان : ماریا واکا
مترجم : مهلا رحیمی نژاد – مرتضی رحیمی نژاد
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 96
چاپ: چهارم/1394
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 5-04-5369-600-978
شماره کتابشناسی ملی: 3171308