سرساز ساکسبفون تنور یاماها مدل ۴C

315,000 تومان

نوک باز(میلی متر): 1.70 Tip Opening

طول رویی(میلی متر): 24.00 Facing Length