سایت ریدینگ برای گیتار – جلد دوم

39,000 تومان

عنوان : سایت ریدینگ(دشیفراژ) برای گیتار – جلد دوم
نویسنده/نویسندگان : جان کمبر، مارتین بیچ
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : انتشاات نکیسا
تعداد جلد :2
تعداد صفحه: 100
چاپ: اول/1393
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 4-6-9014588-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3582947