سازشناسی جهانی ۱و۲

25,000 تومان

عنوان : ساز شناسی جهانی 1و2 : شناخت سازهای ارکستر سمفونی و هارمونی
نویسنده/نویسندگان : هوشنگ کیا
مترجم : –
نام انتشارات : اصفهان : کنکاش
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 160
چاپ: اول/1388
شمارگان: 1000 نسخه
شابک : 0-98-2596-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1769583