ساز شناسی ایرانی

70,000 تومان

عنوان : ساز شناسی ایرانی
نویسنده/نویسندگان : محمد رضا درویشی، ارفع اطرایی
مترجم : –
نام انتشارات : ماهور
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 256
چاپ: اول/1388
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 8-25-8772-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 1832130