سازشناسی ایرانی (۲)

70,000 تومان

عنوان : سازشناسی ایرانی ویژه ی آزمون کارشناسی ارشد
نویسنده/نویسندگان : مهری اسدی
مترجم : –
نام انتشارات : انتشارات روزنه
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 204
چاپ: اول/1394
شمارگان: 200 نسخه
شابک : 9-512-324-964-978
شماره کتابشناسی ملی: 3567213