ریچارد کلایدرمن ۴۴قطعه برای پیانو

40,000 تومان

عنوان : ریچارد کلایدرمن (چهل و چهار قطعه برای پیانو)
نویسنده/نویسندگان : ریچارد کلایدرمن
مترجم : –
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 148
تاریخ چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 7-38-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3880155