رینگها و ترانه های ترکی

12,000 تومان

عنوان : رینگ ها و ترانه های ترکی
نویسنده/نویسندگان : کاظم کیانی
مترجم : –
نام انتشارات : رهام
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه: 107
تاریخ چاپ: دوم/1388
شمارگان: 2000 نسخه
شابم : 7-74-5696-964
شماره کتابشناسی ملی: 21364-83م
سایر توضیحات : به همراه لوح فشرده(CD)