آموزش قدم به قدم ریتم گیتار (جلد۱)

40,000 تومان

عنوان : آموزش قدم به قدم ریتم گیتار
نویسنده/نویسندگان : گری ترنر، برتون وایت
مترجم : پیام رضوی
نام انتشارات : انتشارات نکیسا
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 72
چاپ: چهارم/1392
شمارگان: 5000 نسخه
شابم : 7-30-802601-0-979
شماره کتابشناسی ملی: م4186883