ریتم در موسیقی

35,000 تومان

عنوان : ریتم در موسیقی
نویسنده/نویسندگان : بهزاد مردانی
مترجم : –
نام انتشارات : شبنم دانش
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 92
چاپ: اول/1395
شمارگان: 1500 نسخه
شابک : 4-12-802620-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3082129