رگتایم کلاسیک

26,500 تومان

عنوان : رگتایم کلاسیک 41 رگتایم برتر از 20 آهنگساز مشهور دنیا برای تکنوازی پیانو
نویسنده/نویسندگان : موریس هینسون
مترجم : مهرداد آشتیانی
نام انتشارات : هنر و فرهنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 230
چاپ: اول/1394
شمارگان: 500 نسخه
شابم : 4-42-802616-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3882361