روش آموزش گام به گام گیتار کلاسیک

40,000 تومان

عنوان : آموزش گام به گام گیتار کلاسیک
نویسنده/نویسندگان : جیسون ولدرون
مترجم : محمود متحد
نام انتشارات : نشر مرکب سفید
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 96
چاپ: دوازدهم/1394
شمارگان: 3000 نسخه
شابک : 2-0-96463-964
شماره کتابشناسی ملی: 8422211م