روش آسان آموزش فلوت کلید دار

25,000 تومان

عنوان : روش آسان آموزش فلوت کلید دار
نویسنده/نویسندگان : کتی الیوت – اما دینز
مترجم : حسن مفیدی
نام انتشارات : پارت
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 48
چاپ: سوم/1392
شمارگان: 2000 نسخه
شابک : 2-32-5664-964
شماره کتابشناسی ملی: 829077م