گیسو : روزگار سپری شده با نوای گیتار (کتاب اول)

20,000 تومان

عنوان : روزگار سپری شده با نوای گیتار کتاب اول:گیسو
نویسنده/نویسندگان : هادی ارجمند
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نای و نی
تعداد جلد :6
تعداد صفحه: 80
چاپ: اول/1393
شمارگان: 1000 نسخه
شابم : 4-46-802609-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 3526245