ردیف سازی آوازی مکتب اصفهانی

50,000 تومان

عنوان : ردیف های سازی آوازی مکتب اصفهانی
نویسنده/نویسندگان : حسن منصوری
مترجم : –
نام انتشارات : حوزه هنر
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 159
چاپ: –
شمارگان: –
شابم : –
شماره کتابشناسی ملی: –

در انبار موجود نمی باشد