ردیف میرزا عبد الله برای سنتور

95,000 تومان

عنوان : ردیف میرزا عبد الله برای سنتور
نویسنده/نویسندگان : پشنگ کامکار
مترجم : –
نام انتشارات : تهران : نشر هستان
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 272
چاپ: چهارم/1395
شمارگان: 1100 نسخه
شابم : 2-08-802612-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 8321959م