ردیف سازی اسد اله ملک

65,000 تومان

عنوان : اسد اله ملک (دوره ی ردیف نوازی)
نویسنده/نویسندگان : اسد اله ملک(بازنویسی و ویرایش : فرشید فرهمند)
مترجم : –
نام انتشارات : چنگ
تعداد جلد :1
تعداد صفحه: 232
چاپ: دوم/1394
شمارگان: 100 نسخه
شابم : 6-95-802614-0-979
شماره کتابشناسی ملی: 1934296

در انبار موجود نمی باشد